côr meibion caerfyrddin carmarthen male voice choir

Choir logo2

 

welsh_members_red

Rhif elusen/ charity number 259482

Double click to insert body text here ...

 

DIGWYDDIADAU ar gyfer y wefan

DIGWYDDIADAU

 

23 Hydref 2021 Priodas yn Llandilo (Angharad a Dafydd)

 

 

4 Mehefin 2022 - Priodas yn Llandyssul (Nathan a Amy)

 

 

24 Mehefin 2023 - Cyngerdd CCMC yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

 

 

27 Ebrill 2024: Cyngerdd Cymdeithas Corau Meibion Cymru yn Neuadd Albert Llundain.

 

 

FORTHCOMING EVENTS

 

23 October 2021 Wedding in LLandeilo (Angharad and Dafydd)

 

 

4 June 2022- Wedding in Llandyssul (Nathan and Amy)

 

 

24 June 2023 - WAMC concert in St David's Hall, Cardiff

 

 

27 April 2024: WAMC Massed Choir concert in the Royal Albert Hall, London.