côr meibion caerfyrddin carmarthen male voice choir

Choir logo2

 

welsh_members_red

Rhif elusen/ charity number 259482

Double click to insert body text here ...

 

        2il Fas/ 2nd bass

 

John James

Huw Williams

David Jones *

Clive Pugh

Wyn Evans 

             Dai Lewis

             Richard Evans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llywydd Oes / Life President:

Mr John Gibby

 

Llywydd / President: Jeff Thomas

 

Cadeirydd / Chairman: Dai  Lewis

Is-Gadeirydd / Vice-chair: Kevin Thomas

Ysgrifennydd / Secretary: Huw Michael

Trysorydd / Treasurer: Ieuan Phillips

Swyddog Lles / Welfare Officer: Dai Jones

Rheolwr Llwyfan/ Stage Manager: Dylan Jones

Trefnydd Digwyddiadau / Events Coordinator:

Peter Davies

Cydlunydd Facebook/ Website Co-ordinator: Richard Evans

wyn

Wyn Maskell

heather

Photo: Arwel Davies, Carmarthen

Photo: Arwel Davies, Carmarthen

Arweinydd/Musical Director

Cyfeilyddes/Accompanist

Heather Williams

*Cynrychiolwyr Adran 2019/ Section Reps. 2019

 

Cynrychiolwyr Adran 2018/ Section Representatives 2018

 

* Cynrychiolwyr adran/ Section reps

2017  

 

        Bas 1af/ 1st bass

 

Felix Merry

Peter Davies *

Haydn Lloyd 

Dewi Jones

Huw Michael 

Emlyn Schiavone

Jeff Thomas

Ieuan Phillips

Stuart Davies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2il denoriaid/ 2nd tenor

 

Deian Griffiths 

Eric Jones

Eirwyn Williams

Adrian Evans *

Graham Evans

Kevin Gilbert

Kevin Thomas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top tenor uchaf

 

Arwyn Hughes 

Dai Jones 

Dylan Jones *

Iori Jones

Lloyd Thomas

Huw Morgan

Paul Endicott